ProMosaik uppstod ur idén att sammanföra folk, språk, kulturer och religioner. Vår lång erfarenhet som översättare, interlektuella och författare motiverade oss att grunda denna förening. Här kan man skriva, uttrycka sina egna idéer, översätta och presentera texter från andra språk, skriva recensioner, publicera nyheter inom kultur, språk, religion, fredsfostran och dialog och utbyta tankar med andra människor. Översättning, som är vårt yrke, stödjer den interkulturella kommunikationen : vi översätter böcker från olika språk åt er för att bygga broar mellan kulterer, folk och religioner.

 

Oavsedd om du är författare, översättare eller helt enkelt kulturälslare, hos oss är du välkommen.

Skriv till oss eller ring !

 

Ditt ProMosaik Team